Planning

Wanneer wordt wat gedaan?

Het Zaans mobiliteitsplan komt in een aantal fases tot stand

Allereerst zijn we begonnen met het maken van een koersplan. Daar hebben we de afgelopen maanden aan gewerkt. Het koersplan geeft aan langs welke lijnen wij het Zaans Mobiliteitsplan, en daarmee het verkeer en vervoer in de toekomst in Zaanstad, willen vormgeven. Dit koersplan is in juli 2020 vastgesteld. Bij het koersplan zijn onder andere belangenorganisatie en experts betrokken. De uitgangspunten van het koersplan worden verder uitgewerkt in het uiteindelijke mobiliteitsplan.

Planning

WatWanneer
Vaststellen concept mobiliteitsplan door collegeEerste helft februari 2021
Start inspraak concept mobiliteitsplanTweede helft februari 2021
Sluiting inspraakEind maart/begin april 2021
Definitief Mobiliteitsplan aan raad aanbiedenTweede kwartaal 2021
Vaststellen mobiliteitsplan door de raadTweede kwartaal 2021
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl