Wat houdt de visie in?

Wat is het Zaans Mobiliteitsplan?


Het Zaans Mobiliteitsplan (ZMP) is een visie dat gaat aangeven hoe Zaanstad tussen nu en 2040 wil omgaan met mobiliteit. Dit nieuwe plan is nodig omdat het de komende jaren drukker wordt in Zaanstad. Het aantal inwoners neemt toe. Steeds meer mensen komen in Zaanstad wonen, werken of recreƫren. Dat betekent dat de ruimte schaars wordt en dat we moeten kijken hoe we daar mee omgaan en wat dit betekent voor het verkeer en vervoer in de stad. Daarnaast wil Zaanstad klimaatneutraal worden. Ook mobiliteit moet hieraan bijdragen. Deze en andere opgaven maken het nodig om op een andere manier met mobiliteit in Zaanstad om te gaan.


De uitgangspunten van de visie zijn inmiddels bekend. Dat zijn:

  • Inzet op een snelle verbinding tussen Zaandam-Oost en Amsterdam-Noord met metro, tram en/of bus.

  • Verbeteren van het autowegennet aan de buitenkant van de stad, zodat wegen binnen de stad en dorpen aantrekkelijker en veiliger ingericht kunnen worden.

  • Ruim baan geven aan fietsen en lopen.

  • Wegen, water en spoor minder een barriere te laten zijn.

  • In stads- en dorpscentra de focus op voetgangers, fieters en bestemmingsverkeer versterken.

  • Benutten van mogelijkheden die de Zaan en het Noordzeekanaal bieden voor vervoer over water.

  • Inzet op duurzame vervoersmiddelen.

  • Bij alle uitgangspunten geldt dat mobiliteit voor iedereen toegankelijkheid moet zijn en dat iedereen een keuzevrijheid moet hebben.

Deze uitgangpunten staan uitgebreid beschreven in het koersplan.


In het uiteindelijke plan worden deze uitgangspunten uitgewerkt. Het ZMP bepaalt niet alleen hoe we de mobiliteit in Zaanstad willen laten plaatsvinden, maar het geeft ook richtlijnen mee aan bouwplannen zodat deze voldoende rekening houden met verkeer en vervoer. Ook wordt in het ZMP een uitvoeringsagenda opgenomen: een lijst met gewenste investeringen om de mobiliteit in Zaanstad op korte en lange termijn goed te regelen. Verschillende onderdelen van het plan, zoals parkeren, worden apart verder uitgewerkt.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl