Nieuws

Koersnota Zaans Mobiliteitsplan gereed

Gepubliceerd op 10 september 2020

Op 20 maart 2020 heet het college van burgemeester en wethouders de Koersnota Zaans Mobiliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze koersnota dient als basis voor het Zaans Mobiliteitsplan voor 2040. Dit plan moet antwoord geven op de zes Zaanse opgaven: verstedelijking (groei van de stad), economie (werkgelegenheid en toerisme bevorderen), kansengelijkheid (verschillen verkleinen), verduurzaming (klimaatbestendig maken), veiligheid (minder ongevallen en veiliger gevoel) en gezondheid (meer bewegen in een schone stad).

Tijdens gesprekken met experts, belanghebbenden uit de stad en de gemeenteraad zijn aanbevelingen gekomen die meegenomen zijn in vijf elementen van de hoofdstructuur van de koers. Zoals het versterken van de hoofdstructuur auto, de Zaan beter benutten en Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbinden via de Achtersluispolder en het Hembrugterrein. Ook zijn er bouwstenen voor mobiliteit geformuleerd. Onlangs is de koers voor het nieuwe mobiliteitsplan vastgesteld. Klik hier voor de definitieve versie: Koersnota Zaans Mobiliteitsplan

Zaanstad zet actief in op het realiseren van een mobiliteitstransitie naar duurzamere, actievere en schonere mobiliteit. Dit wordt gedaan door samenhangend beleid op mobiliteit, met zowel infrastructurele-, ruimtelijke- als gedragsmaatregelen.
De komende maanden wordt gewerkt aan het Zaans Mobiliteitsplan. In het tweede kwartaal van 2021 zal dit plan, na een inspraakperiode, ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl