Nieuws

Zaans Mobiliteitsplan 2040 vastgesteld door de raad

Gepubliceerd op 17 september 2021
Afbeelding

De gemeenteraad van Zaanstad stemde donderdag 16 september in met het Zaans Mobiliteitsplan: een visie voor een bereikbaar en leefbaar Zaanstad voor de komende 20 jaar. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Deze groei heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Met dit plan bouwt Zaanstad aan een toekomst waar schone en slimme mobiliteit een belangrijke rol speelt.

Lees verder

Het Zaans Mobiliteitsplan 2040: 'leidraad voor een bereikbaar en leefbaar Zaanstad'

Gepubliceerd op 22 april 2021

Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Deze groei heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoe Zaanstad omgaat met de groeiende mobiliteit in relatie tot stedelijke ontwikkeling en schaarse openbare ruimte, is vastgelegd in het Zaans Mobiliteitsplan. Het college van B&W legt het Mobiliteitsplan vandaag voor aan de gemeenteraad en vraagt hen het plan vast te stellen.

Lees verder

Reageer op het Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan 2020-2040

Gepubliceerd op 5 februari 2021
Afbeelding

Zaanstad werkt aan een Mobiliteitsplan dat zorgt voor een leefbare, veilige, bereikbare en duurzame omgeving. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Deze groei heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoe Zaanstad omgaat met de groeiende mobiliteit in relatie tot haar schaarse openbare ruimte, is nu vastgelegd in een ontwerp mobiliteitsplan. Van belang is dat het ontwerp aansluit bij de wensen en behoeften van de Zaanse inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarom ligt het Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan 2040  ter inzage, digitaal op deze website en op het gemeentehuis.

Lees verder

Ruim 1.500 Zaanse inwoners dachten mee over de toekomst van mobiliteit

Gepubliceerd op 20 januari 2021

Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. De groei van het aantal inwoners en bezoekers heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Om ervoor te zorgen dat de gemeente ook in de toekomst blijft doorstromen en een fijne verblijfplek is, werkt de gemeente aan het Zaans mobiliteitsplan voor de komende 20 jaar. Zaanstad vroeg inwoners, bezoekers en ondernemers in september en oktober vorig jaar naar hun mening over onder andere de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, het parkeren en openbaar vervoer. De uitkomsten gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het mobiliteitsplan.

Lees verder

Hoe denken inwoners over het verkeer en vervoer van de toekomst?

Gepubliceerd op 10 september 2020

De gemeente Zaanstad werkt aan het Zaans mobiliteitsplan en wil weten hoe haar inwoners, bezoekers, ondernemers en mensen die in Zaanstad werken denken over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Via een enquĂȘte kunnen bewoners hun mening geven. De uitkomsten gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het Zaans mobiliteitsplan dat antwoorden moet geven op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zaanstad voor de komende 20 jaar.

Lees verder

Koersnota Zaans Mobiliteitsplan gereed

Gepubliceerd op 10 september 2020

Op 20 maart 2020 heet het college van burgemeester en wethouders de Koersnota Zaans Mobiliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze koersnota dient als basis voor het Zaans Mobiliteitsplan voor 2040. Dit plan moet antwoord geven op de zes Zaanse opgaven: verstedelijking (groei van de stad), economie (werkgelegenheid en toerisme bevorderen), kansengelijkheid (verschillen verkleinen), verduurzaming (klimaatbestendig maken), veiligheid (minder ongevallen en veiliger gevoel) en gezondheid (meer bewegen in een schone stad).

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl