Nieuws

Hoe denken inwoners over het verkeer en vervoer van de toekomst?

Gepubliceerd op 10 september 2020

De gemeente Zaanstad werkt aan het Zaans mobiliteitsplan en wil weten hoe haar inwoners, bezoekers, ondernemers en mensen die in Zaanstad werken denken over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Via een enquĂȘte kunnen bewoners hun mening geven. De uitkomsten gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het Zaans mobiliteitsplan dat antwoorden moet geven op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zaanstad voor de komende 20 jaar.

Lees verder

Koersnota Zaans Mobiliteitsplan gereed

Gepubliceerd op 10 september 2020

Op 20 maart 2020 heet het college van burgemeester en wethouders de Koersnota Zaans Mobiliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze koersnota dient als basis voor het Zaans Mobiliteitsplan voor 2040. Dit plan moet antwoord geven op de zes Zaanse opgaven: verstedelijking (groei van de stad), economie (werkgelegenheid en toerisme bevorderen), kansengelijkheid (verschillen verkleinen), verduurzaming (klimaatbestendig maken), veiligheid (minder ongevallen en veiliger gevoel) en gezondheid (meer bewegen in een schone stad).

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl