Het Zaans Mobiliteitsplan 

Gemeente Zaanstad werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit in 2040.  Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad, wat betekent dit voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de toekomst?

Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Deze groei heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoe Zaanstad omgaat met de groeiende mobiliteit in relatie tot stedelijke ontwikkeling en schaarse openbare ruimte, is vastgelegd in het Zaans Mobiliteitsplan.


De afgelopen 1,5 jaar is gewerkt aan het Zaans Mobiliteitsplan. De gemeenteraad, inwoners, ondernemers, andere overheden zoals de Vervoerregio, Provincie Noord-Holland en onze buurgemeenten en samenwerkingspartners zoals Fietsersbond, Rover en de NS hebben meegekeken en meegedacht gedurende het traject om te komen tot het Zaanse Mobiliteitsplan 2040. Onder meer is inwoners en ondernemers eind 2020 gevraagd een enquête in te vullen en mee te denken over wat zij belangrijk vinden op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, het parkeren en openbaar vervoer. Ruim 1.500 inwoners vulden de enquête in. De gemeente organiseerde diverse informatiebijeenkomsten en haalde ideeën en suggesties op.

Zaans Mobiliteitsplan 2040 vastgesteld door de raad

Wethouder Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren, Gerard Slegers: 'Ik ben ontzettend blij dat de raad heeft ingestemd met het Zaans Mobiliteitsplan. Dit plan biedt heel veel handvatten om een mobiliteitstransitie te maken die nodig is omdat de stad groeit. We willen inwoners en bezoekers meer verleiden om vaker gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit. We blijven wel per plek kijken wat het beste past en keuzevrijheid van de gebruikers blijft het uitgangspunt. Meer dan 1,5 jaar werkten we aan dit plan met betrokken partijen van binnen en buiten de regio. Zowel de omliggende gemeenten, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam als de Metropool Regio Amsterdam (MRA) dachten mee. Dat is echt uniek! Dit plan is ook tot stand gekomen dankzij de inzet van vele inwoners en raadsleden. Een plan waar we trots op mogen zijn!'

Vervolg na vaststelling Zaans Mobiliteitsplan

Nu het Mobiliteitsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt een meerjaren programma uitgewerkt. Ondertussen gaat de gemeente door met een aantal projecten die genoemd zijn in het plan. Zoals de korte termijn maatregelen bij de N203 in Krommenie, maar ook grote infrastructurele projecten zoals de Thorbeckeweg en de Guisweg komen hierin terug.  Het Zaans Mobiliteitsplan is digitaal beschikbaar onder het kopje Documenten

Foto verkeer  met auto, trein, fiets in Zaanstad


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl