Het Zaans Mobiliteitsplan 

Gemeente Zaanstad werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit in 2040.  Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad, wat betekent dit voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de toekomst?

Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Deze groei heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoe Zaanstad omgaat met de groeiende mobiliteit in relatie tot stedelijke ontwikkeling en schaarse openbare ruimte, is vastgelegd in het Zaans Mobiliteitsplan.


De afgelopen 1,5 jaar is gewerkt aan het Zaans Mobiliteitsplan. De gemeenteraad, inwoners, ondernemers, andere overheden zoals de Vervoerregio, Provincie Noord-Holland en onze buurgemeenten en samenwerkingspartners zoals Fietsersbond, Rover en de NS hebben meegekeken en meegedacht gedurende het traject om te komen tot het Zaanse Mobiliteitsplan 2040. Onder meer is inwoners en ondernemers eind 2020 gevraagd een enquête in te vullen en mee te denken over wat zij belangrijk vinden op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, het parkeren en openbaar vervoer. Ruim 1.500 inwoners vulden de enquête in. De gemeente organiseerde diverse informatiebijeenkomsten en haalde ideeën en suggesties op.

Reacties inspraakperiode

Het ontwerp Zaans Mobiliteitsplan lag zes weken ter inzage. Tijdens de inspraakperiode kreeg de gemeente 44 reacties van belanghebbenden. Deze reacties hebben geleid tot aanscherping en verduidelijking van de voorstellen in het uiteindelijke Zaans Mobiliteitsplan. Zo is nu stilgestaan bij de situatie die ontstaat mocht de A8-A9 niet worden gerealiseerd en is duidelijker opgenomen dat Zaanstad ernaar streeft dat zeker 35% van de verplaatsingen per fiets gebeurt. Ook zijn de uitkomsten van de regionale studie naar het OV tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord verwerkt in het plan. “Het Mobiliteitsplan zit heel goed in elkaar en kijkt verder dan de komende jaren. Ik ben enorm trots op het plan dat tot stand is gekomen door vele betrokken inwoners, raadsleden en samenwerkingspartners. Dat dit plan zo ver vooruit kijkt, is echt in het belang van Zaanstad”, zegt wethouder Slegers. De reactienota kunt u vinden onder het kopje documenten op deze website. 

Vervolg

Medio mei bespreekt de gemeenteraad het Mobiliteitsplan en eind mei wordt een besluit genomen. Het Zaans Mobiliteitsplan en ook een samenvatting zijn te vinden onder het kopje documenten.

Lees hier het laatste nieuwsbericht.
Foto fietspad met fietser langs autoweg in Zaanstad

Foto verkeer  met auto, trein, fiets in Zaanstad


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl